PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I OPERATIVA

¿Quina estratègia dec seguir i com? ¿Hauria de valorar un canvi d’estratègia?

Moltes son las qüestions que afloren respecte al futur de les nostres organitzacions. Pretenem estar al seu costat per arribar a una resposta.

Una correcta Planificació Estratègica fa viable el creixement a mig-llarg terme. Facilita la visió de futur, permitent avaluar de forma objectiva la situació real de la empresa i els passos a seguir para aconseguir els objectius establerts (situació futura).

El pla estratègic mostra els objectius numèrics de la companyia, especifica las polítiques i línies d’actuació per aconseguir els objectius. Estableix uns intervals de temps, concrets i explícits, que deuen ser complits per l’organització per que la posta en pràctica del pla sigui un èxit.

El Pla Operatiu adoptarà tals objectius generals de la companyia a cada departament, i traduir l’estratègia global en el dia a dia dels seus treballadors. Es un instrument de gestió molt útil per complir objectius i desenvolupar l’organització. Permet indicar les accions que es realitzaran, establir termes d’execució per cada acció, realitzar el seguiment necessari a totes les gestions i avaluar la gestió del període que es planifiqui.